Håndbog i stiftelse af et nyt parti

Her følger til frit brug for politikere en lille mini-guide i, hvordan man succesfuldt stifter et nyt politisk parti i Danmark. 1) Find mærkesager, som kan danne rygraden i partiets selvopfattelse og folk kan relatere til. 2) Skaf karimatiske frontfigurer i partiet. (Hvis man klarer sig rigtig godt på dette punkt, kan man godt leve […]